Dự báo về bão số 16: Đến phút chót, bão đã diễn biến bất ngờ

Thời điểm dự báo lúc 7 giờ sáng ngày 21/12 của Việt Nam (trái) 
và các Trung tâm dự báo quốc tế (phải). Ảnh: NCHMF
Thời điểm dự báo lúc 7 giờ sáng ngày 21/12 của Việt Nam (trái) và các Trung tâm dự báo quốc tế (phải). Ảnh: NCHMF
Thời điểm dự báo lúc 7 giờ sáng ngày 21/12 của Việt Nam (trái) và các Trung tâm dự báo quốc tế (phải). Ảnh: NCHMF
Lên top