Dự báo thời tiết thời hạn mùa 2019: Hạn hán, xâm nhập mặn đến sớm

Cảnh báo nguy cơ hạn hán, ngập mặn đến sớm ảnh hưởng công tác trồng rừng. Ảnh: Hương Quỳnh
Cảnh báo nguy cơ hạn hán, ngập mặn đến sớm ảnh hưởng công tác trồng rừng. Ảnh: Hương Quỳnh
Cảnh báo nguy cơ hạn hán, ngập mặn đến sớm ảnh hưởng công tác trồng rừng. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top