Dự báo thời tiết ngày 8.7: Cảnh báo mưa dông, báo động lũ cấp 1