Dự báo thời tiết ngày 27.8: Nguy cơ xảy ra bão kép cực kỳ nguy hiểm

Vị trí và hướng đi bão số 7. Ảnh: Theo Trugn tâm DBKTTVTU.
Vị trí và hướng đi bão số 7. Ảnh: Theo Trugn tâm DBKTTVTU.
Vị trí và hướng đi bão số 7. Ảnh: Theo Trugn tâm DBKTTVTU.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM