Dự báo thời tiết ngày 23.8: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông giật cấp 7

Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới
Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới