Dự báo thời tiết ngày 22.7: Áp thấp nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh