Dự báo thời tiết 9.4: Nhiệt độ tại Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục tăng; Nam Bộ nắng đẹp

Ngày 9.4, tại Bắc Bộ nhiệt độ tiếp tục tăng, miền núi nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nắng ấm phổ biến 22-27 độ C. Ảnh: Kh.V
Ngày 9.4, tại Bắc Bộ nhiệt độ tiếp tục tăng, miền núi nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nắng ấm phổ biến 22-27 độ C. Ảnh: Kh.V
Ngày 9.4, tại Bắc Bộ nhiệt độ tiếp tục tăng, miền núi nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nắng ấm phổ biến 22-27 độ C. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top