Dự báo thời tiết 9.1: Nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội rét 10 độ, miền núi có thể có băng giá

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và Bắc Bộ ngày 9.1 phổ biến từ 10-13oC, miền núi cao có nơi dưới 3oC, có khả năng băng giá. Ảhh minh họa.
Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và Bắc Bộ ngày 9.1 phổ biến từ 10-13oC, miền núi cao có nơi dưới 3oC, có khả năng băng giá. Ảhh minh họa.
Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và Bắc Bộ ngày 9.1 phổ biến từ 10-13oC, miền núi cao có nơi dưới 3oC, có khả năng băng giá. Ảhh minh họa.
Lên top