Dự báo thời tiết 8.6: Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, miền Bắc tiếp tục nắng nóng trên diện rộng

Đường đi của cơn bão số 2.
Đường đi của cơn bão số 2.