Dự báo thời tiết 6.3: Gió mùa đông bắc tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc

Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.
Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top