Dự báo thời tiết 29.8: Mưa lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong 3 ngày tới

Dự báo Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa lớn từ nay đến 31.8. ẢNh: Kh.V
Dự báo Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa lớn từ nay đến 31.8. ẢNh: Kh.V
Dự báo Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa lớn từ nay đến 31.8. ẢNh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM