Dự báo thời tiết 2.9: Hà Nội mưa lớn trong ngày lễ Quốc khánh