Dự báo thời tiết 28.2: Bắc Bộ ấm, kết thúc thời tiết nồm ẩm

Ngày 28.2, Hà Nội và Bắc Bộ kết thúc đợt nồm ẩm khó chịu. Ảnh: Kh.V
Ngày 28.2, Hà Nội và Bắc Bộ kết thúc đợt nồm ẩm khó chịu. Ảnh: Kh.V
Ngày 28.2, Hà Nội và Bắc Bộ kết thúc đợt nồm ẩm khó chịu. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top