Dự báo thời tiết 26.12: Áp thấp nhiệt đới gần bờ gây mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét

Bão 16 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gần bờ.
Bão 16 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gần bờ.
Bão 16 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gần bờ.
Lên top