Dự báo thời tiết 23.9: Áp thấp nhiệt đới trên biển đông lăm le gây bão

Vị trí và hướng đi của Áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của Áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của Áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM