Dự báo thời tiết 2.11: Áp thấp nhiệt đới 1 suy yếu, áp thấp nhiệt đới 2 khả năng thành bão

Vị trí và hướng đi của 2 áp thấp nhiệt đới đêm 1.11.2017. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của 2 áp thấp nhiệt đới đêm 1.11.2017. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của 2 áp thấp nhiệt đới đêm 1.11.2017. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM