Dự báo thời tiết 19.1: Hà Nội tăng 1-2 độ C, Tây Bắc có nơi ấm tới 27 độ

Thời tiết ngày 19.1 hửng ấm thêm 1-2 độ C. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất đạt từ 24 - 27 độ C. Ảnh minh họa
Thời tiết ngày 19.1 hửng ấm thêm 1-2 độ C. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất đạt từ 24 - 27 độ C. Ảnh minh họa
Thời tiết ngày 19.1 hửng ấm thêm 1-2 độ C. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất đạt từ 24 - 27 độ C. Ảnh minh họa