Dự báo thời tiết 17.9: Bão số 6 Mangkhut vào Trung Quốc suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ Việt Nam mưa lớn

Vị trí và đường đi của bão số 6 Mangkhut
Vị trí và đường đi của bão số 6 Mangkhut
Vị trí và đường đi của bão số 6 Mangkhut
Lên top