Dự báo thời tiết 15.1: Hà Nội và Bắc Bộ ấm hơn, đề phòng lốc xoáy trên biển

Ngày 15.1, nhiệt độ tại Bắc Bộ đã ấm dần lên. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20oC. Ảnh minh họa.
Ngày 15.1, nhiệt độ tại Bắc Bộ đã ấm dần lên. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20oC. Ảnh minh họa.
Ngày 15.1, nhiệt độ tại Bắc Bộ đã ấm dần lên. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20oC. Ảnh minh họa.
Lên top