Dự báo thời tiết 13.9: Bão số 10 Doksuri đâm thẳng vào miền Trung, giật cấp 15

Vị trí, hướng đi của bão số 10. Ảnh:NCHMF
Vị trí, hướng đi của bão số 10. Ảnh:NCHMF