Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1.10:

Dự báo đến 2050 người cao tuổi sẽ chiếm 1/4 dân số

Chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi được đặt lên hàng đầu
Chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi được đặt lên hàng đầu