Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dự án xây căn tin phục vụ sinh viên biến thành... cửa hàng điện thoại di động

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật xin làm căn tin, nhưng xây cửa hàng thế giới di động (ảnh Nhật Hồ)
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật xin làm căn tin, nhưng xây cửa hàng thế giới di động (ảnh Nhật Hồ)