Dự án xây căn tin phục vụ sinh viên biến thành... cửa hàng điện thoại di động

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật xin làm căn tin, nhưng xây cửa hàng thế giới di động (ảnh Nhật Hồ)
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật xin làm căn tin, nhưng xây cửa hàng thế giới di động (ảnh Nhật Hồ)
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật xin làm căn tin, nhưng xây cửa hàng thế giới di động (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM