Dự án "treo": Mưa là ngập, thành phố làm nữa hay không thì quyết nhanh

Con đường độc đạo khu phố có khoảng 100 hộ dân nằm trong dự án "treo". Ảnh: Nguyễn Hùng
Con đường độc đạo khu phố có khoảng 100 hộ dân nằm trong dự án "treo". Ảnh: Nguyễn Hùng
Con đường độc đạo khu phố có khoảng 100 hộ dân nằm trong dự án "treo". Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top