Dự án treo gần 13 năm ở Bình Định: Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế xin lỗi người dân

Dự án có diện tích 300 ha với tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng nhưng đến nay chỉ có một cái thùng container. Ảnh: N.T
Dự án có diện tích 300 ha với tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng nhưng đến nay chỉ có một cái thùng container. Ảnh: N.T
Dự án có diện tích 300 ha với tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng nhưng đến nay chỉ có một cái thùng container. Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top