Dự án thuỷ lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Bắt đầu di dân vùng lòng hồ

Chiều 2.12.2020, các chủ đầu tư dự án, UBND huyện M'Đrắk, xã Cư San, Công an tỉnh Đắk Lắk... vào tận lòng hồ đối thoại với dân. Ảnh: B.T
Chiều 2.12.2020, các chủ đầu tư dự án, UBND huyện M'Đrắk, xã Cư San, Công an tỉnh Đắk Lắk... vào tận lòng hồ đối thoại với dân. Ảnh: B.T
Chiều 2.12.2020, các chủ đầu tư dự án, UBND huyện M'Đrắk, xã Cư San, Công an tỉnh Đắk Lắk... vào tận lòng hồ đối thoại với dân. Ảnh: B.T
Lên top