Dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ thi công xuyên Tết Nguyên đán

Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh đang được nâng nền.  Ảnh: Minh Quân
Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh đang được nâng nền. Ảnh: Minh Quân
Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh đang được nâng nền. Ảnh: Minh Quân
Lên top