Dự án PPP nguy cơ phải chuyển đổi hình thức đầu tư, chậm tiến độ

Dự án PPP cao tốc Bắc-Nam đang khó khăn về nguồn vốn tín dụng. Ảnh: GT
Dự án PPP cao tốc Bắc-Nam đang khó khăn về nguồn vốn tín dụng. Ảnh: GT
Dự án PPP cao tốc Bắc-Nam đang khó khăn về nguồn vốn tín dụng. Ảnh: GT
Lên top