Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương, Phú Yên: Yêu cầu kiểm điểm chính quyền cơ sở

Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (Phú Yên). Ảnh: Văn Định
Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (Phú Yên). Ảnh: Văn Định