Dự án Nhà máy bột giấy VNT 19: Tỉnh hỏi, Bộ TNMT “chưa” trả lời

Vịnh Việt Thanh (xã Bình Trị) - vị trí dự kiến đặt ống ngầm xả thải. Ảnh: T.H
Vịnh Việt Thanh (xã Bình Trị) - vị trí dự kiến đặt ống ngầm xả thải. Ảnh: T.H
Vịnh Việt Thanh (xã Bình Trị) - vị trí dự kiến đặt ống ngầm xả thải. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM