Dự án Nhà máy bột giấy VNT 19: Báo cáo tác động môi trường sơ sài

Vịnh Việt Thanh - vị trí xả thải của dự án. Ảnh: T.H
Vịnh Việt Thanh - vị trí xả thải của dự án. Ảnh: T.H
Vịnh Việt Thanh - vị trí xả thải của dự án. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top