Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng hoàn thành 90% vẫn nằm chờ về đích

Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) dài hơn 200m với 4 cửa van ngăn triều nặng từ 230 - 320 tấn đã được lắp.   Ảnh: T.N
Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) dài hơn 200m với 4 cửa van ngăn triều nặng từ 230 - 320 tấn đã được lắp. Ảnh: T.N
Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) dài hơn 200m với 4 cửa van ngăn triều nặng từ 230 - 320 tấn đã được lắp. Ảnh: T.N
Lên top