Dự án Metro số 1 hoàn thiện các tòa nhà sửa chữa, bảo dưỡng tàu

Lên top