Dự án Khu xen cư dân cư uy hiếp đê biển Quan Lạn

Hệ thống thoát nước dự án Khu xen cư dân cư thôn Bắc nằm trong hành lang bảo vệ đê. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hệ thống thoát nước dự án Khu xen cư dân cư thôn Bắc nằm trong hành lang bảo vệ đê. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hệ thống thoát nước dự án Khu xen cư dân cư thôn Bắc nằm trong hành lang bảo vệ đê. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top