Dự án khởi nghiệp chén, đĩa bằng lá chuối bị tố dùng ảnh photoshop

Hình ảnh được đăng trên fanpage chính thức của Vibale để làm truyền thông.
Hình ảnh được đăng trên fanpage chính thức của Vibale để làm truyền thông.
Hình ảnh được đăng trên fanpage chính thức của Vibale để làm truyền thông.
Lên top