Dự án kè 48 tỉ chậm tiến độ: Điều chỉnh thời gian bất thường?

Dự kiến hàng cây xanh tốt ven bãi bồi này sẽ bị phá bỏ để làm kè chống sạt lở. Ảnh: PV
Dự kiến hàng cây xanh tốt ven bãi bồi này sẽ bị phá bỏ để làm kè chống sạt lở. Ảnh: PV
Dự kiến hàng cây xanh tốt ven bãi bồi này sẽ bị phá bỏ để làm kè chống sạt lở. Ảnh: PV
Lên top