Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa rõ ngày vận hành

Đoàn tàu tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang nằm chờ chạy phục vụ hành khách. Ảnh: ĐẶNG TIẾN
Đoàn tàu tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang nằm chờ chạy phục vụ hành khách. Ảnh: ĐẶNG TIẾN
Đoàn tàu tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang nằm chờ chạy phục vụ hành khách. Ảnh: ĐẶNG TIẾN
Lên top