Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu đề nghị cần 50 triệu USD để bàn giao

Đoàn tàu của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Đoàn tàu của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Đoàn tàu của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Lên top