Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 43 chuyên gia Trung Quốc được nhập cảnh

Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang được vận hành thử toàn tuyến. Ảnh LDO
Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang được vận hành thử toàn tuyến. Ảnh LDO
Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang được vận hành thử toàn tuyến. Ảnh LDO
Lên top