Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dự án đổi quảng cáo lấy nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội: Mong 1.000 chỉ được 2, vì sao?