Dự án của Hội Khoa học kinh tế VN được hợp thức sai phạm: Làm méo mó chủ trương xã hội hóa giáo dục

Nhiều công trình trái phép mọc lên trong “Dự án Đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo” của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. 
Ảnh: Phan Anh
Nhiều công trình trái phép mọc lên trong “Dự án Đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo” của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Ảnh: Phan Anh
Nhiều công trình trái phép mọc lên trong “Dự án Đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo” của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Ảnh: Phan Anh
Lên top