Dự án cấp bách chống hạn tại Nghệ An: Lộ nhiều dấu hiệu sai phạm

Nhiều tuyến kênh của dự án kẹp đường có thể thi công bằng máy nhưng được thiết kế thanh toán theo đơn giá đào thủ công, cao hơn nhiều lần. Ảnh: QUANG ĐẠI
Nhiều tuyến kênh của dự án kẹp đường có thể thi công bằng máy nhưng được thiết kế thanh toán theo đơn giá đào thủ công, cao hơn nhiều lần. Ảnh: QUANG ĐẠI
Nhiều tuyến kênh của dự án kẹp đường có thể thi công bằng máy nhưng được thiết kế thanh toán theo đơn giá đào thủ công, cao hơn nhiều lần. Ảnh: QUANG ĐẠI
Lên top