Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45 gặp khó vì "khan" vật liệu

Việc triển khai thi công dự án đang gặp khoá khăn do "khan" vật liệu. Ảnh: NT
Việc triển khai thi công dự án đang gặp khoá khăn do "khan" vật liệu. Ảnh: NT
Việc triển khai thi công dự án đang gặp khoá khăn do "khan" vật liệu. Ảnh: NT
Lên top