Dự án BOT Quốc lộ 1K sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 31.10.2020

Trạm thu phí trên quốc lộ 1K. Ảnh minh họa: GT
Trạm thu phí trên quốc lộ 1K. Ảnh minh họa: GT
Trạm thu phí trên quốc lộ 1K. Ảnh minh họa: GT
Lên top