Dự án BOT giao thông: Giải quyết dứt điểm các vướng mắc

Nhiều trạm thu phí BOT vẫn thực hiện thu phí hỗn hợp không dừng và 1 dừng. Ảnh: P.V
Nhiều trạm thu phí BOT vẫn thực hiện thu phí hỗn hợp không dừng và 1 dừng. Ảnh: P.V
Nhiều trạm thu phí BOT vẫn thực hiện thu phí hỗn hợp không dừng và 1 dừng. Ảnh: P.V
Lên top