Đốt vàng mã: "Nướng tiền tỉ" cho người cõi âm, sùng tín quá đà

Nhiều người đi lễ chùa có quan niệm phải đốt nhiều vàng mã, điều này có thực sự đúng?
Nhiều người đi lễ chùa có quan niệm phải đốt nhiều vàng mã, điều này có thực sự đúng?
Nhiều người đi lễ chùa có quan niệm phải đốt nhiều vàng mã, điều này có thực sự đúng?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM