Đợt rét đậm, rét hại xâm nhập Bắc Bộ từ cuối tuần này kéo dài bao lâu?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa