Đột phá thu hút đầu tư nước ngoài ngay từ đầu năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng các nhà đầu tư ngày 18.1.2021.Ảnh: BGP
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng các nhà đầu tư ngày 18.1.2021.Ảnh: BGP
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng các nhà đầu tư ngày 18.1.2021.Ảnh: BGP
Lên top