Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Đột nhập” hiện trường khai thác cây “quái thú”

Hiện trường còn sót lại sau khi cây đa sộp có kích thước "khủng" được khai thác
Hiện trường còn sót lại sau khi cây đa sộp có kích thước "khủng" được khai thác