Đợt nắng nóng kỉ lục ở Bắc Bộ và miền Trung kéo dài đến bao giờ?