Đợt lũ lụt lịch sử: Thủy điện không phải là nguyên nhân

Theo các chuyên gia, các đập thủy điện tác động tới môi trường, nhưng không làm tăng rủi ro lũ lụt.
Theo các chuyên gia, các đập thủy điện tác động tới môi trường, nhưng không làm tăng rủi ro lũ lụt.
Theo các chuyên gia, các đập thủy điện tác động tới môi trường, nhưng không làm tăng rủi ro lũ lụt.
Lên top